Tilbud på museetTilbud på museet


Til skoleklasser der vil besøge museet som et led i undervisningsforløb om immigration, tilbyder vi en introduktion til historien om immigration til Danmark igennem en rundvisning i museets udstilling.

En rundvisning giver – ved hjælp af punktnedslag – en god introduktion til historien om de mennesker der er kommet til Danmark i løbet af de sidste 500 år. Udstilling er ikke kronologisk, men delt op i temaer som madkultur, arbejdsindvandring, lovgivning, traditioner etc.

Denne introduktion kan tilrettelægges, så den passer med eller centreres omkring det tema, som skoleklassen arbejder med (eksempelvis arbejdsimmigration eller lovgivning).

Andre undervisningsforløb ses her:

Pak din kuffert! (1.-3. klasse)
Hvad betyder det at immigrere? Hvad er en immigrant? Hvorfor immigrerer mennesker? Hvad tager de med sig? Hvordan er det at bo et andet sted, end der hvor man er født? Hvilke følelser er forbundet med at immigrere?
Eleverne bliver selv bedt om at ”pakke deres kuffert”.

Hvad er din integrations-strategi? - Debatspil om integration (8.-9. klasse samt ungdomsuddannelser)
Ved hjælp af et debatspil der omhandler integration, tager eleverne stilling til forskellige problemstillinger; Hvornår er man dansker? Hvad skal der til for at bo i Danmark? Hvordan laver man en dansker?
Debatspillet giver eleverne et billede af hvilken integrations-strategi de selv går ind for: Integration, multikulturalisme, assimilation eller segregering.
Hjemmesiden velkommenher.dk kan bruges som forberedelse før eller efter forløbet.