Skoletjeneste

Skoletjeneste


Immigrationshistorien er historien om kulturer - både de kendte og de ukendte - ligesom det er historien om kultur som begreb. Gennem indvandringens kulturhistorie kan elever på alle klassetrin møde forskellige mennesker og deres livsverdener. De kan møde fortiden, forstå nutiden og må stille spørgsmålsmålstegn ved det, de kender.

Skoletjenesten på Immigrantmuseet tilbyder et væld af forskellige undervisningsforløb for de forskellige klassetrin. I kataloget nedenfor kan I læse mere om de forskellige forløb.

Ønsker du mere information eller at booke et tilbud på museet, så kontakt os på museerne@furesoe.dk.

Katalog
Download Skoletjenesten Furesø Museers katalog for skoleåret 2017/2018 her.

 

Pak din kuffert! (1.-3. klasse)
Hvad betyder det at immigrere? Hvad er en immigrant? Hvorfor immigrerer mennesker? Hvad tager de med sig? Hvordan er det at bo et andet sted, end der hvor man er født? Hvilke følelser er forbundet med at immigrere?
Eleverne bliver selv bedt om at ”pakke deres kuffert”.
Hvad er din integrations-strategi? - Debatspil om integration (8.-9. klasse samt ungdomsuddannelser)
Ved hjælp af et debatspil der omhandler integration, tager eleverne stilling til forskellige problemstillinger; Hvornår er man dansker? Hvad skal der til for at bo i Danmark? Hvordan laver man en dansker?
Debatspillet giver eleverne et billede af hvilken integrations-strategi de selv går ind for: Integration, multikulturalisme, assimilation eller segregering.
Hjemmesiden velkommenher.dk kan bruges som forberedelse før eller efter forløbet.

Undervisningsforløb på museet:


Pak din kuffert!
(0.-3. klasse)
Hvad betyder det at immigrere? Hvad er en immigrant? Hvorfor immigrerer mennesker? Hvad tager de med sig? Eleverne skal som led i forløbet selv prøve at pakke en kuffert.

Din, min og vores historie
(3.-4. klasse)

Gennem historiske personers historie arbejder eleverne med, hvad der mon får mennesker til at flytte. Hvad kunne f.eks. få dem til at flytte? Hvilke faktorer skulle spille ind? Eleverne skal som led i forløbet udarbejde nogle forskellige "push-pull" faktorer.

Jul, Ramadan og Halloween
(5.-6. klasse)

Hvor kommer alle vores traditioner egentlig fra? Eleverne skal arbejde med hvrodan kulturmøder kan være med til at ændre vores levestil og vores tradtioner, samt hvordan disse tradtioner ændrer sig over tid. Hvad er f.eks. deres vigtigste tradition? Og hvilke ritualer er der tilknyttet?

De tyske flygtninge
(7.-10. klasse)
Er der et menneske bag tyskeren? Og hvordan skal de tyske flygtninge behandles? Eleverne skal via nogle avisartikler og kronikker undersøge holdningerne til de godt 250.000 tyske flygtninge der befandt sig i Danmark umiddelbart efter 2. verdenskrigs afsluntning.

Velkommen her? Omvisning og debatspil
(8.-10. + ungdomsuddannelserne)
Hvad er din integrations-strategi? - Debatspil om integration. Ved hjælp af et debatspil der omhandler integration, tager eleverne stilling til forskellige problemstillinger; Hvornår er man dansker? Hvad skal der til for at bo i Danmark?

Hjemmesiden velkommenher.dk kan bruges som forberedelse før eller efter forløbet.

Flygtningekonventionen 1951
(Ungdomsuddannelserne)
Hvornår er man flygtning? Og hvem har egentlig ret til asyl? Eleverne arbejder med forskellige personberetnninger og skal forsvare disse personers ret til asyl. Til slut skal eleverne forsøge at lave en opdateret klygtningekonvention.

Ud-af-huset
Immigrantmuseets ansatte kommer gerne ud på skoler og institutioner og fortæller om immigrationen til Danmark. Et sådant foredrag kan eksempelvis være en god start på en tema-forløb om immigration og give eleverne et overblik over Danmarks immigrationshistorie.

Skriv til museet på museerne@furesoe.dk for at booke et foredrag.

Letlæsningsbog
Furesø Museers årlige læsebog har i 2015 et immigranthistoriske tema. Bogen hedder "Flygtningelejren i Jonstrup" og handler om en dansk dreng (Mads) og to lettiske flygtningepiger (Nora og Vesta) der boede i Jonstrup i tiden omkring befrielsen i 1945.
Læs mere om bogen, download den som PDF og find opgaveark her.