Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

 

A.E.M.I._logo

A.E.M.I. The Association of European Migration Institutions

The Association of European Migration Institutions er en sammenslutning af institutioner i Europa, der arbejder med migration. Immigrantmuseet er medlem af A.E.M.I.

 

Logo_Bornholms_Museum

Bornholms Museum

Bornholms Museum har som sin fornemste opgave at sikre, bevare og formidle den bornholmske historie fra de ældste tider til i dag.
Museet har det arkæologiske ansvar for Bornholm og på øen finder man nogle af Danmarks rigeste, arkæologiske fund. Ligesom fortiden er nyere tid præget af øens beliggenhed midt i Østersøen. I den kontekst behandler museet øens historie med indblik i krige, pest og ulykker, handel og søfart, dagligliv og infrastruktur.


                  

CKI - Center for Kunst & Interkultur

Center for Kunst og Interkultur er et nationalt videns-, kompentence- og formidlingscenter for interkultur og kulturel mangfoldighed. Centret arbejder med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kulturliv, både på nationalt plan og i forhold til hvordan dansk kunst præsenteres i udlandet. Centret formidler viden og erfaring mellem landets kunstnere og kunstinstitutioner med det formål at udvikle og styrke de interkulturelle kompentencer i kunst- og kulturlivet.

 

Dansk_Flygtningehjaelp_Logo

Dansk Flygtningehjælp

DFH arbejder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Varige løsninger forstår DFH som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, DFH arbejder med, kan komme til at leve et normalt liv. Det kan fx være frivillig hjemsendelse, integration i lokalsamfundet eller repatriering.

DFH arbejder i mere end 30 lande

 

 logo_Dansk_Joedisk_Museum

Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum er et anderledes museum i et mageløst rum. Oplev de danske jøders liv gennem 400 år og kom tæt på en mangfoldig minoritet, som har skabt sig et hjem i Danmark.

Museets interiør er skabt af den verdenskendte arkitekt Daniel Libeskind.


                     

Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors hører under Røde Kors Internationalt, der som verdens største humanitære organisation hjælper mennesker der rammes af katastrofer, krige og konflikter eller på anden måde lever under håbløse forhold. Dansk Røde Kors driver bl.a. de danske asylcentre.

            
               
                      

Det Danske Udvandrerarkiv

Det Danske Udvandrerarkiv rummer den nationale samling af breve, dokumenter, film, billeder mm. om udvandrerhistorien i Danmark. Udvandrerarkivet har siden dets grundlæggelse i 1932 haft til formål at indsamle, bevare og dokumentere den del af Danmarkshistorien, som handler om de danskere, der er udvandret.

   
                

Deutsches Auswandererhaus

Deutsches Auswanderhaus er placeret, hvor skibene sejlede fra Bremerhaven mod Amerika. Mellem 1830 og 1974 emigrerede mere end 7 mio. mennesker gennem Bremerhaven. På museet kan du møde emigranter og deres levende efterkommere ansigt til ansigt og spore dine egne rødder.

 

 

Dialogforum

Dialogforum

Foreningens formål er, at man via forskellige arrangementer, såsom ramadan middage, konferencer, paneler og kulturelle arrangementer skaber dialog, gensidig respekt og forståelse. Vi mener, at det væsentligste ved dialog er, at man respekterer hinanden, fordi man har et fælles udgangspunkt, og det er at være menneske.


Furesoe_kommune_logo

Furesø Kommune

Immigrantmuseet er en del af Furesø Museer og ligger i Furesø Kommune. Furesø Kommune ligger nord for København og har 36.000 indbyggere.

    

      Gellerup Museum

Gellerup Museum

Gellerup Museum er placeret i en fem-værelses lejlighed i Gellerupparken. Museet formidler områdets historie, og fortæller om tankerne bag det, der i sin tid var et hypermoderne boligbyggeri tiltænkt den almindelige danske arbejderfamilie. Gellerup Museum viser også den kulturelle mangfoldighed i området via genstande indsamlet blandt Gellerups beboere. Derudover forbinder museet fortid og fremtid, idet museet også beskæftiger sig med fremtidsvisionerne for Gellerup.


             

Kinesisk Dansk Museum

Et virtuelt museum for dansk-kinesisk indvandringshistorie hvor dansk-kinesere og danskere kan opleve og bidrage til den moderne samfundshistorie for derigennem at synliggøre samspillet mellem indvandring, integration og dansk samfundsudvikling med henblik på at styrke det kulturelle netværk mellem dansk og kinesisk kultur nationalt og internationalt.


KUAS_logo

Kulturarvsstyrelsen

Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, der har til opgave at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelte og for samfundet som helhed.
Kulturarvsstyrelsen har ansvaret for den del af kulturarven, der omfatter fortidsminder, fredede bygninger og samlingerne på de statslige og statsanerkendte museer.

 

                          

Migration Institutions

Migration Institutions er et internationalt netværk for museer og andre institutioner, der beskæftiger sig med formidling omkring migration. Immigrantmuseet er med i netværket, der er et samarbejde mellem UNESCO og IOM (International Organization for Migration).

 
                      


Museerne i Fredericia

Museerne i Fredericia fortæller historien om Fredericia, hvis udvikling går fra fæstning og fristad over avlsbruger- og industriby til et moderne vækstcenter i centrum af Danmark. Historien om Fredericia som fristad rummer bl.a. historier om de franske huguenotter og andre religiøse mindretal der pga. byens særlige privilegier kunne bosætte sig i Fredericia.

 

Logo_Museet_for_Varde_By_og_omegn Logo_Oksboellejren_1945-49

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn står bl.a. bag www.oksbol1945-49.dk om de tyske flygtninge i Danmark 1945-49 med særlig vægt på Oksbøllejren.

På hjemmesiden kan man møde tidligere beboere i Oksbøllejren og høre dem fortælle om tiden som flygtning i Danmark. Siden rummer desuden biografier, fortællinger, leksikalske oplysninger, film og masser af gamle fotos fra lejren.

                

        Museum Amager

Museum Amager

Museum Amager er resultatet af en sammenlægning mellem Dragør Museum og Amagermuseet pr. 1. januar 2008. Museet består af tre udstillingssteder, Amagermuseet, Dragør Museum og Mølsteds Museum.
På Amagermuseet kan den besøgende bl.a. få historien om den hollandske indvandring og det særlige amagerbrug.


 Museum_Lolland_falster_logo

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster dækker kulturhistorien på hele Lolland og Falster. Gennem indsamling, bevaring, forskning og formidling er Museum Lolland-Falster en vigtig samarbejdspartner indenfor arbejdet med kulturarven både lokalt og regionalt, men også nationalt og internationalt.
På Museum Lolland-Falster kan man opleve middelalderen, et slot, legetøj, duften af klipfisk og friskmalet kaffe, hyggelige miljøer fra 1800-tallets landboliv, et kig ind i den borgerlige dagligstue eller en tur ned af byen hovedstrøg omkring år 1900.

              

Museum of Danish America

The Danish Immigrant Museum blev grundlagt i 1983 for at sikre bevarelsen af danske immigranters historie i USA. I 1994 blev den første bygning, inspireret af et klassisk dansk bindingsværkshus, opført. Denne bygning huser idag mere end 35.000 forskellige genstande og objekter, der har betydning for fortolkningen af de danske immigranters historie.

   
            

Pier 21

I perioden 1928 til 1971 passerede 1.5 millioner immigranter og canadisk militærpersonale gennem Pier 21. I dag har en ud af fem canadiere en direkte relation til den historiske anløbsbro. Genåbnet i 1999 som Canadas immigrationsmuseum og udnævnt som et af the Seven Wonders of Canada i 2007, deler og fejrer Pier 21 Canadas unikke immigrationshistorie. Pier 21 indeholder bl.a. et forskningscenter, udstillinger, museumsbutik og café.


         

Projekt Gränsvandring

Projekt Gränsvandring er et samarbejde mellem Sverige Amerika Centret og Norsk Utvandrermuseum. Gränsvandring er et svensk-norsk netværk der beskæftiger sig med migrationen mellem de to lande og migration til oversøiske lande. Projektet indsamler data om immigranter og emigranter som bliver registeret i en fælles database.

Salaam Film & Dialog

Salaam arbejder for forståelse og indsigt i kulturmødet og det flerkulturelle samfund. Salaam lægger vægt på at vise et nuanceret billede af kulturmødet, og trækker herligheder, besværligheder og udfordringer ved det flerkulturelle samfund frem i lyset.
Salaams foretrukne redskab er film kombineret med debat. 

              

Social Justice Alliance for Museums

Social Justice Alliance for Museums (SJAM) ledes af National Museums Liverpool. SJAM er en organisation der støtter medlemsorganisationernes arbejde med social lighed/retfærdighed.

                   

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

Støttekredsen for Flygtninge i Fare er en privat, frivillig forening, der siden 2001 har hjulpet flygtninge ved at gå ind i sager om opholdstilladelse og ved at forbedre flygtninges vilkår i Danmark. Støttekredsen arbejder på at få sat flygtninges vilkår i Danmark på offentlighedens dagsorden.


               

Svenska Emigrantinstitutet

Svenska Emigratinstitutet blev grundlagt i 1965 med formålet; at bevare arkiv, interviews og erindringer fra den svenske emigrations epoke 1846-1930, hvor 1,3 millioner svenskere forlod Sverige. Instituttets opgave er senere blevet udvidet til også at dokumentere indvandreres erfaringer med at forlade sine hjemlande for Sverige. At skifte land og lære nyt at kende er universelle erfaringer - dokumentation af udvandringen kan derfor blive en kilde til viden for dem som nu etablerer sig i sit nye hjemland - Sverige.

 

     
      

Sverige Amerika Centret

Sverige Amerika Centrets formål er at fremme migrationsforskning og kulturel udveksling. Centret arbejder primært med migration til og fra Nordamerika, men også den øvrige verden og har landsdækkende arkivsamlinger. Centret ligger i Karlstad og består af et besøgscenter med arkiv, udstilling, forskersal og konferencefaciliteter. Sverige Amerika Centret administrerer datasystemet EmiWeb og driver flere digitaliseringsprojekter samt er Sverigekontor for Swedish Council of America.

  

logo_verdenskulturcentret

Verdenskulturcentret

VerdensKulturCentret - Københavns centrum for multietnisk kultur.
VerdensKulturCentret er et københavnsk kulturhus særligt for de etniske minoriteter og en levende platform for kulturelle, sociale og politiske aktiviteter.
VerdensKulturCentret arrangerer i tæt samarbejde med foreningslivet multikulturelle festivaler, foredrag, kunstudstillinger, koncerter, debatter, filmfremvisninger, kurser, møder og meget andet.