Palæstinensiske flygtninge

Palaestinensisk_flygtningelejr_Foto_UNRWA
Nahr el-Bared flygtningelejren i Libanon, 1952. Foto: UNRWA.

Palæstinensiske flygtninge

Omkring 19.000 palæstinensere bor i dag i Danmark. Hovedparten er kommet til Danmark under borgerkrigen i Libanon i 1980´erne. Den ældste generation er født i Palæstina, mens mange yngre palæstinensere aldrig har været i landet. De er født og opvokset i flygtningelejre i Libanon.

Fra 1985 begyndte palæstinensiske flygtninge at ankomme til Danmark i større grupper. Borgerkrigen i Libanon mellem 1975 og 1990 betød forværrede forhold i flygtningelejrene. Sammen med de israelsk kontrollerede massakrer i flygtningelejrene Sabra og Chatila i 1982, der kostede 3.000 civile livet, sendte det en stor bølge af flygtninge til bl.a. Danmark. I alt 1 million mennesker flygtede.

Statsløse flygtninge

Dannelsen af staten Israel i 1948 og senere seks-dages krigen i 1967, hvor Israel besatte bl.a. de palæstinensiske områder Vestbredden og Gaza, betød at mange palæstinensere flygtede. De kom til at bo i store flygtningelejre i nabolandene Libanon, Syrien og Jordan.

Siden 1948 har de palæstinensiske flygtninge været statsløse, fordi Palæstina ikke eksisterede som stat. Mange af flygtningene er således født som flygtninge. Statussen som statsløs går i arv, sådan at børn af forældre, som har boet i Palæstina mellem juni 1946 og maj 1948, fødes som statsløse palæstinensiske flygtninge.
Flugten fra krig og livet i flygtninglejre betød, at mange af flygtningene var traumatiserede.

Fortællinger om Palæstina

Selv om hovedparten af de palæstinensiske flygtninge er født og opvokset i eksil, er tilhørsforholdet til Palæstina vigtigt for mange. Blandt flygtningene er der således tradition for at fortælle historier om Palæstina og om den landsby, man kommer fra, videre til de yngre generationer. Nogle tager, hvis det er muligt, også på rejse til Palæstina for at besøge familie. På den måde opretholder en del palæstinensere forbindelse til hjemlandet.

Mange palæstinenserne fra de samme landsbyer søger asyl de samme steder. Ud af de ca. 19.000 palæstinensere i Danmark kommer over 1.000 palæstinensere fra landsbyen Lubya, der blev ryddet af Israel i 1948.

Mødt med mistænksomhed

I anden halvdel af 1980´erne begyndte en holdningsmæssig ændring over for flygtninge og indvandrere i dele af Danmarks befolkning. Frygt for, at der ville komme for mange flygtninge og indvandrere til landet, bredte sig. Det ramte bl.a. palæstinenserne, som af nogle blev mødt med mistænksomhed og senere også af en stramning af asylreglerne. Mens mange palæstinensiske flygtninge fik asyl i 1980erne, fik de fleste afslag efter 1990.

I 1992 gav den første særlov på udlændingeområdet palæstinensiske flygtninge, der var dømt til udvisning, asyl. Inden da havde 70 palæstinensiske mænd fået kirkeasyl i en kirke på Nørrebro i København, hvor de havde boet i 154 døgn under krypten.