Ægteskabsimmigration

Kvindehaand_med_vielsesring

Ægteskabsimmigration
- og interkulturelle ægteskaber

Hvordan indgår såkaldte ’kærligheds- immigranter’ i det danske samfund? og på hvilken måde adskiller denne gruppe immigranter sig fra andre? Dette er nogle af spørgsmålene som antropolog Pia Lund Poulsen tager op i et projekt på Immigrantmuseet.

Befolkningssammensætningen i Danmark bærer i stigende grad præg af etnisk diversitet og vi har i de senere år oplevet en stigning i forhold til immigranter, der bosætter sig i Danmark på baggrund af ægteskab med en dansk partner.

Netop udlændinge- og integrationspolitikken fylder meget i den offentlige debat. Imidlertid er gruppen af immigranter, der kommer til Danmark udelukkende pga. dansk ægtefælle en forholdsvis overset kategori inden for dansk immigrationsforskning.

Denne gruppe af immigranter befinder sig i en position med særlige udfordringer i forhold til kulturel identitet, familie, netværk og integration i det danske samfund.
Projektets formål er, at beskrive disse udfordringer dels gennem statistiske data og dels gennem indsamling interviews med immigranter der lever i ægteskab med en dansk partner.

Hvilke overvejelser ligger til grund for at immigrere til Danmark med en dansk ægtefælle? Hvilke konsekvenser har det at gifte sig med en udlænding? Hvilke udfordringer ligger der i det interkulturelle ægteskab? Hvordan integreres modsatrettede kulturelle normer i familielivet?  er spørgsmål som projektet bl.a. vil undersøge.