Søg mere information i vores databaser

Søg i vores indvandrerhistoriske databaser

Immigrantmuseet har udarbejdet 3 indvandrerhistoriske databaser, der rummer oplysninger om fremmede med arbejdsophold, om indfødsrettildelinger og om udvisninger.

Oplysningerne om arbejdsophold dækker perioden 1812 til 1924 i Nordsjælland og det meste af Lolland. Databasen udvides løbende og omfatter nu ca. 107.000 poster. Det primære kildemateriale som databasen bygger på er politimestrenes protokoller over udstedte opholdsbøger og sognefogedernes tyendeprotokoller fra 1875-1924.
Indfødsretstildelings-databasen er landsdækkende og rummer mere end 50.000 poster fra 1776-1960. Databasen over udviste bygger på politiets interne meddelelsesblad Politiefterretninger fra 1875-1919 og indeholder hovedsageligt personer, der er udvist eller hjemsendt ifølge fremmedloven af 1875.

I det webbaserede arkiv EmiWeb kan du søge i hovedsageligt skandinaviske ind- og udvandringsdatabaser. I Personregistret Skt. Petri Kirke er det muligt at søge mellem 1.900 hovedsageligt tyske immigranter fra perioden 1650 til 1850.


ARBEJDSOPHOLD

Opholdsbog Jönsson 1888. Bornholms Museum

ARBEJDSOPHOLD 1812 - 1924

Databasen indeholder fremmedfødte personer, der har haft arbejdsophold mellem 1812 og 1924 i Frederiksborg amt, Københavns Amt samt det meste af Lolland. Databasen omfatter mere end 100.000 poster.

INDFØDSRETSTILDELING

Indfødsretsloven, 1776

INDFØDSRETSTILDELING 1776 - 1960

Databasen omfatter alle, der har fået tildelt indfødsret i Danmark mellem 1776 og 1960. Indtil 1849 bygger databasen på protokol over naturalisationspatenter og fra 1850 på naturalisationslovene.

UDVISTE

UDVISTE 1873 - 1919

Databasen rummer de ca. 31.000 udvisninger, der mellem 1875 og 1919 blev meddelt i bladet Politiefterretninger. De fleste udvisninger er sket efter fremmedloven – enkelte efter straffeloven. En del personer optræder flere gange.