De Danske Deutschen

De Danske Deutschen

Indvandrere fra Tyskland udgør den næststørste indvandrergruppe i Danmark. I webudstillingen De Danske Deutschen sætter stud.mag. Gunhild Schou-Bojesen fokus på den seneste tyske indvandring.

I udstillingen fortæller tyske indvandrere med deres egne ord om deres oplevelse af at bosætte sig i Danmark. Udstillingen undersøger kulturelle forskelle og ligheder mellem Tyskland og Danmark. Hvilke udfordringer møder en tysk indvandrer i Danmark? Hvad er egentlig særligt dansk – og hvad er særligt tysk? Udstillingen er skabt på baggrund af 14 interviews med tyske indvandrere bosat i og omkring København.


Forskelle og fordomme

Tradition til forhandling

Barndom og Kirke

Deutsche i Danmark

Personlige fortællinger

Om udstillingen