Velkommen Her ?

Velkommen Her ?

Integration er at samle dele til en helhed. Gennem historien er forskellige grupper af immigranter blevet modtaget i Danmark på meget forskellig måde afhængigt af den historiske situation, de fysiske forhold osv. 

Projektet "Velkommen her?" undersøger integration på tværs af tid set gennem tre historiske eksempler på inviteret indvandring - nemlig den hollandske indvandring til Amager i 1500-tallet, den polske arbejdsindvandring omkring år 1900 og indvandringen af tyrkiske gæstearbejdere i 1960'erne og 70'erne.  Målet er at lære mere om integration som samfundsproces - ikke mindst i lyset af samtidens debat.

"Velkommen her?" er et igangværende  samarbejde mellem Museum Amager, Museum Lolland-Falster, Dragør Lokalarkiv og Immigrantmuseet.  Klik her for at se resultatet  af projektet.

Hollændere i 1500-tallet

Polske arbejdere hos fotografen. Foto: Museum Lolland-Falster

Polske arbejdere ca. 1900

Tyrkiske gæstegarbejdere ca. 1970. Foto: Furesø Museer

Gæstearbejdere 1960'erne-