Projekter

Projekter

Amir Zainorin

Amir Zainorin er billedkunstner. Han udforsker og arbejder med de materialer han har til rådighed; olie, akryl, collage, installationer, litteratur, foto mm. Amir Zainorin arbejder gerne med den yngre generation som målgruppe, "fordi de gør en forskel i fremtiden", siger han.

Ved Immigrantmuseet har Amir stået bag en kunstworkshop der blev afholdt med en 6. klasse. Skoleeleverne valgte hver især en kendt eller ukendt immigrant, som de skulle portrættere med en kollage lavet af genbrugs-papirmaterialer.

Hinduja Rajendram

Hinduja Rajendram er cand. mag. i engelsk litteratur fra Københavns Universitet.
Hinduja har tidligere arbejdet med integrationsprojekter blandt dansk-tamilere og har arbejdet med udvikling og oplysning ved forskellige NGO’er både nationalt og internationalt.
Herudover er Hinduja næstformand og bestyrelsesmedlem af FONH, Flygtningehjælpens Oplysnings- og Netværksforening.

Ved Immigrantmuseet arbejder Hinduja Rajendram med en web-udstilling der omhandler tamilske flygtninge.

Maj Hasager

Maj Hasager har studeret fotografi og kunst i Danmark, Sverige og England, og har en Mag. Art. fra Malmö Art Academy.

Maj Hasagers lydværk ”Uafsluttede fortællinger” udstilles i Immigrantmussets indgang indtil juni 2013.

Pia Lund Poulsen

Pia Lund Poulsen er uddannet antropolog og har sideløbende læst indonesisk på Københavns Universitet.

Ved Immigrantmuseet har Pia stået bag et projekt om kærlighedsimmigranter og interkulturelle ægteskaber. Projektet undmundede i foråret 2012 i udgivelsen af bogen ”På Tværs og På Trods” på forlaget Frydelund.

Subhi Sbahi

Subhi Sbahi er kunstner og har studeret ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

I Immigrantmuseets opbygningsfase fungerede Subhi Sbahi som praktikant i forbindelse med indsamling af genstande og viden til Immigrantmuseets permanente
udstilling.