Immigrantmuseet


Det sker

Åbningstider etc.

UNDERVISNING

FRA TYRKIET TIL DANMARK

Lørdag den 30. januar 2016 byder Immigrantmuseet i samarbejde med Medborgercenter Syd i Helsingør velkommen til særudstillingen "Fra Tyrkiet til Danmark - fortællinger fra Vapnagård." Udstillingen er fortællinger fra en gruppe tyrkiske kvinder, der bor i boligområdet Vapnagård, om livet som gæstearbejder. Alle er velkomne til åbning den 30. januar 2016 kl. 14, og udstillingen kan ses på Immigrantmuseet frem til 30. april 2016.


ACROSS BORDERS / OVER GRÆNSER

D. 29. jan. åbnede Immigrantmuseet særudstillingen "Over Grænser", der består af interviews of portrætter af invandrere der alle er elever ved Sprogcenter Furesø. Udstillingen er udtænkt, produceret og kurateret af fotograf Mark Syke og danskunderviser Marta Likierska. Her kan du se en elektronisk udgave af udstillingen: Over Grænser.